Thứ bảy, 18/05/2024,

Chiếc lá (Trương Nam Chi) (13/07/2014)

 

Ước là chiếc lá
Đong đưa
 Mặc trời sáng nắng chiều
Mưa
Cũng đành


 Tháng ngày lấy biếc
Làm
Xanh
Lấy sương
Giữ
 Nét long lanh
Dâng
Đời.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: