Thứ bảy, 18/05/2024,

Nhắn với tình yêu (Trương Nam Chi) (08/06/2014) 

Một lời thách đố anh à
Đừng quan trọng hóa sẽ là mất vui
Câu ca tình tứ rất mùi
Lời mời sông nước ngọt bùi chớ nghe

Đừng ghiền hương vị cà phê
Cao Nguyên xa lắm đường về gian truân
Hội Lim nếu lỡ dừng chân
Tránh đừng so vạt tứ thân ngắn dài

Nón bài thơ chẳng riêng ai
Ngọt ngào rồi cũng đổi thay dễ dàng
Nhớ thương đừng nhé, vội vàng
Đừng tin ai kẻo lỡ làng tình nhau.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: