Thứ bảy, 25/05/2024,

Ngày em xa (Trương Nam Chi) (29/03/2014)


Ngày em xa
Biển nhớ không?
Món quà trao tựa bòng bong rối bời


Ngày em đến
Biển rạng ngời
Soi vào thăm thẳm thấy vời vợi thương.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: