Thứ bảy, 15/06/2024,

NẮNG CHIỀU NHỚ PHỐ (TRƯƠNG NAM CHI) (11/03/2014)

 


Chưa xa mà
Đã nhớ nhiều


Nhớ từng góc phố
Nắng chiều suy tư

Nhớ đôi mắt mẹ
Hiền từ

Sài Gòn quyến 

Chần chừ
Bước
Chân.
 
 

Trương Nam Chi

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: