Thứ bảy, 15/06/2024,

TRÂM CÀI MÁI TÓC (TRƯƠNG NAM CHI) (11/02/2014)


Những người bạn dễ thương

 

Mẹ cho
Duyên
Lặn vào trong

Một hôm đượm nắng
Duyên
Bong
Ra ngoài

Cái duyên
Nép
Phía trâm cài

Vương
Trên sợi tóc
 Gỡ hoài
Còn
Nguyên.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: