Thứ sáu, 31/05/2024,Vắt lên vạt nắng
Đường cong
Hững
Hờ.

Đãi vàng trong
Khối tình si
Lấm lem môi mắt
Mấy khi
Được
Mùa.

Tháng ngày lấy biếc
Làm
Xanh
Lấy sương
Giữ
 Nét long lanh
Dâng
Đời.

Bao nhiêu đau đớn
Cho lần
Rạch
Da

Ngoài khơi đảo nổi đảo chìm
Đất liền vọng tiếng bìm bìm gọi nhau

Đêm nay mẹ nén nỗi đau
Lắng trong tiếng gió biết đâu... con về.


Sao nước mắt
Hình như...


Hình như máu đỏ
Loang
Từ trong tim

Đời đang ủ
Ché rượu cần

Thêm lần vít ngọn
Thêm
Lần ta say!


Lỡ tay hé cánh
Cung đình
Mới hay mình
Tự giam mình
Bấy lâu.

Vâng! Em xin nhận, nếu cần
Gặp nhau lần nữa
Trả dần anh
Thôi.

Lạ chưa!
Kỷ niệm giấu
Đâu
Cũng
Thừa

Một lời thách đố anh à
Đừng quan trọng hóa sẽ là mất vui
Câu ca tình tứ rất mùi
Lời mời sông nước ngọt bùi chớ nghe

Nỗi buồn mình chị nhen lên
Một mình canh lửa bốn bên ba bề
Một mình đốt đến si mê
Nỗi buồn hóa sắc pha lê em à...

Ngẩng đầu chạm ngưỡng sân si
Họa Mi vẫn hót những bi thương lòng
Vịn vào có, vịn vào không
Thỉnh kinh Bát Nhã tụng trong tim mình

Nếp nương cất bước theo chồng
Cheo leo dò bậc thang lòng tìm quên

Xa rồi còn một cái tên
Khi buồn mình tự hát lên ru mình.

Ngày em đến
Biển rạng ngời
Soi vào thăm thẳm thấy vời vợi thương.

Dòng sông chắt
Lọc
Phù sa

 Cõng thương bên
Lở
    Chở qua
Bên bồi...

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7, 8 ,9 ,10 ,11 ,12 ]