Thứ năm, 21/09/2023,

Lạ chưa! (Trương Nam Chi) (10/06/2014)

 

Biết rằng mình
Đã người dưng


Thì thôi xem nhé
Chưa
Từng biết nhau


Em về
Chưng cất niềm đau


Lạ chưa!
Kỷ niệm giấu
Đâu
Cũng
Thừa.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: