Thứ năm, 21/09/2023,

Như một giấc mơ (Trương Nam Chi) (14/07/2014)

 

 

Giấc mơ như
Vừa đi qua
Trần gian mưa
Bụi phong ba
Kể gì


Đãi vàng trong
Khối tình si
Lấm lem môi mắt
Mấy khi
Được
Mùa.


Trương Nam Chi

Chia sẻ:                  
Các bài khác: