Thứ hai, 27/05/2024,

THƯƠNG NHỆN (24/09/2013)
 
 
Âm thầm mắc võng ngang trời
Đung đưa con nhện ru lời vu vơ
Ruột mình kéo sợi giăng tơ
Một cơn gió tạt … lại bơ vơ tình

 

D Đ T

Chia sẻ:                  
Các bài khác: