Thứ bảy, 15/06/2024,

MÌNH VỀ HỘI THƠ (08/09/2013)
MÌNH VỀ HỘI THƠ
 
Sắm sanh khăn xếp áo the
Quai thao nón thúng mình về hội thơ
 
Hẹn hò em đợi anh chờ
Hái câu Lục Bát bên bờ sông quê
Diều ai níu cọc chân đê
Thơ mang tiếng sáo làm mê mẩn lòng
Câu thơ em nhặt ngoài đồng
Có bông lúa chín vít cong nắng vàng
Cồng chiêng anh nhớ mang sang
Để dòng Lục Bát vọng trang thơ tình ...
 
 D Đ T
 
 
Chia sẻ:                  
Các bài khác: