Thứ hai, 27/05/2024,

TÔI VÀ THƠ (08/07/2014)

 TÔI VÀ THƠ


Hôm qua trời đổ mưa rào
Câu thơ rét mướt trú vào hồn tôi
Ngờ đâu tôi cũng thế thôi
Trái tim trần trụi không nơi náu mình
Thế là một chút vô tình
Tôi cùng thơ quấn bóng hình vào nhau
May mà trời tạnh mưa mau
Tôi và thơ hứa trước sau chung tình...

Dương Đoàn Trọng
2 / 1987 :))

Chia sẻ:                  
Các bài khác: