Chủ nhật, 10/12/2023,


Tiền bạc (Thoại Nguyên) (10/03/2012) 
 
TIỀN BẠC
 
 
Người ta cứ tưởng có tiền
Làm giời làm đất thành tiên trên đời
Nói đanh cười mỉa hợm người
Bụng trống lòng rỗng hết thời dúm co
Tiên còn có lúc buồn so
Người thời lắm nỗi khéo dò nông sâu
Ai ơi, nếu có lúc giàu
Cái nghèo chắc đã theo sau lúc nào
Chớ đừng cành thấp cành cao
Chết rồi tay trắng! Một hào không mang!
 
 
Thoại Nguyên
 

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Trần Tiến Tĩnh - Hoanghontim1951@gmail.com - 0972952834 - K6 Thụy Lâm Đông Anh Hà Nội  (Ngày 27/03/2012 11:10:59)

Đọc bài tiền bạc của Thoại Nguyên tôi sưu tầm bài sau,vui cùng anh
PHONG BÌ
Phong bì tờ giấy trắng tinh
Mà sao đổ quán xiêu đình bấy nay
Có bì nhà gác cứ xây
Chẳng cần phép tắc đặt bày làm chi
Có bì học dốt cứ thi
Buôn gian bán lậu việc gì cũng xong
Có bì biến tội thành công
Biến hồ công cộng dòng sông thành vười
Đất công bì gạm mỏi mòn
Đất riêng thì cứ sòn sòn sinh xôi
Tài năng ông chẳng bằng người
Có bì "Chủ Tịch" lên ngôi ngay liền
Cũng giám đốc cũng chuyên viên
Bì đem trả cái đầu tiên cho người
Bì ơi bì thật tuyệt vời
Có bì một vốn bốn lời sướng thay
Nhưng mà chớ vội vỗ tay
Bao công của đất nươcd này thiếu chi,/,

  Thái văn Khoa - khoadalat1949@gmail.com - 01662462570 - Đồng Nai  (Ngày 10/03/2012 12:17:34)


Bài thơ TIỀN BẠC của Thoại Nguyên Rất hay
nhưng cũng rất vui .

Người ta cứ nghĩ có tiền
Làm giời làm đất thành tiên trên trời

Bây giờ mà nghĩ vai mang bị bạc kè kè
nói bậy nói bạ họ nghe ào ..ào..
Họ nghĩ quá xưa họ tự cô lập lấy họ .
Tôi xin họa :

TIỀN

Ai ơi! phãi biết đồng tiền
Có phần có phúc có duyên trên đời
Đừng nên có của khinh người
Không đi làm phúc có ngày nằm co

Hết tiền có lúc buồn xo
Khó ai lấy thước mà dò sông sâu
Có duyên có phúc hưởng giàu
Hãy đi làm phúc đễ sau đi nào

Có tiền
chân thấp
chân cao
Chẳng may
"đột quỵ"
một hào
không mang

khoadalat

Các bài khác: