Thứ bảy, 25/05/2024,


Quan (Nguyễn Anh Tuấn) (30/07/2012) 

QUAN               Quan liêu - làm khổ người dân.

         Quan ôn - gieo dịch, muôn phần xót thương.

               Tham ô, móc ngoặc, nhiễu nhương,

         Lừa trên, loè dưới: đích phường quan tham.

               Quan Âm ở cõi Niết bàn

         Quan tâm chuyển chúng hết sang... quan tài!

Nguyễn Anh Tuấn
(63K2 Thị trấn Trần Cao, Phù Cừ, Hưng Yên)

 

Chia sẻ:                   Gửi cho bạn bè
Mỗi độc giả cũng là một tác giả
(Mời bạn cho ý kiến, cảm nhận và lời bình sau khi đọc bài viết trên)
Họ và tên  *
Địa chỉ  *
Email  *
Điện thoại  *
Nội dung (bạn cần sử dụng font chữ Unicode, có dấu; ghi đầy đủ họ tên, địa chỉ, email, điện thoại,... Nếu thiếu các thông tin đó, có thể chúng tôi sẽ từ chối cho hiển thị
 
  Dậu Tốt - traophung@gmail.com - 0975988864 - Thanh Xuân- Hà Nội  (Ngày 06/08/2012 16:50:16)

Phải sửa là
Hỡi quan Âm cõi Niết Bàn

  Dậu Tốt - traophung@gmail.com - 0975988864 - Thanh Xuân- Hà Nội  (Ngày 06/08/2012 16:48:04)

Tay này ăn nói hồ đồ
Quan Âm cũng chuyển tuốt vô...quan tài?
"Quan tâm chuyển chúng"...những ai?
Vơ đũa cả nắm họa tai có ngày
Nam mô bồ tát ...ô hay
Nhà sư đâu tá, sự này được chăng?

  Nguyễn Quốc Dân - nguyenquocdan51@yahoo.com.vn - 01678 697 206 - Diễn ngọc-Diễn Châu-Nghệ An  (Ngày 04/08/2012 23:29:13)

Chia sẻ cùng bạn về "Quan".

Quan Tham-Dân gian

Quan tham tác hợp với dân gian
Cái chuyện xưa nay miễn phải bàn
Bắt được, dân gian khơi hết tội
Riêng quan sao lại tránh danh tham?

Nguyễn Quốc Dân

Các bài khác: