Thứ sáu, 21/09/2018,

 Gửi ý kiến
 
  Nối vận....  (Ngày 01/09/2018 02:09:35  - Gửi bởi:  Nguyễn Huy Khôi  - Địa chỉ:  Cổ Đô Ba Vì Hà Nội  - Điện thoại:  0983264618 )

 

 NỐI VẬN...

1.

Tay thơm vừa chạm bông Lan

Ý tình nồng thắm đã tràn hương rơi

Quan hà vời vợi xa xôi...

Gió lòng hun hút về nơi...lặng chìm?

Giang tay với vẹt đường chim

Hồn xanh mở nắng lối tìm sang nhau...

Nhịp tim kết dải bắc cầu

Nối thẳm thẳm nhớ đôi đầu Đà Giang!

2

Cầu thơ vắt nhịp sang ngang

Bến chờ ngong ngóng đò sang thuận chèo

Đầu ghềnh lấp lánh trăng treo

Nhớ ai trong dạ mơ theo bóng ngày...

Ước gì tay ấm vòng tay 

Với chùm hương lạ cầm say nồng nàn!...

 

Cung thương lay lắt phím đàn

Âm ba rộ sắc thu vàng...tương tư!

      

       Nguyễn Huy Khôi