Thứ năm, 16/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  BẤT AN  (Ngày 06/08/2018 05:08:10  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Son, Kinh Môn, Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

  

BẤT AN

 

 

Kết quả hình ảnh cho tranh tham nhũng

 

 

Bất an gần với bất bình

Chính phủ kiến tạo, song hành thì chưa

Lẽ nào giặc thắng ta thua

Tham lam tham nhũng như mưa giầm dề

 

Ăn chưa đủ, nợ nhiều ghê

Bao nhiêu nợ xấu giội về đầu dân

Thương mại hóa đã tăng dần…

Đồng tiền chi phối lòng dân nẫu nùng

 

Bao nhiêu điều chạy chất chồng*

Đồng tiền sức mạnh vô cùng xưa nay

Tài nguyên cạn kiệt từng ngày

Rừng thiêu, biển chết đổi thay môi trường

 

An toàn sống rất thảm thương

Trồng rau hai luống, lợn chuồng hai ngăn

Ăn gì thì cũng băn khoăn

Không ăn thì đói ăn gần nghĩa trang

 

Tôi không dám nói lời càn

Đại biểu quốc hội dao vang cảnh tình

 

 

Xuân Ngọc

*Chạy để chạy chức chạy quyền

Bao nhiêu điều chạy, không tiền không xong!