Thứ năm, 16/08/2018,

 Gửi ý kiến
 
  GỬI  (Ngày 20/09/2017 05:09:53  - Gửi bởi:  Nguyễn Xuân Ngọc  - Địa chỉ:  Hiệp Sơn Kinh Môn Hải Dương  - Điện thoại:  01677225720 )

 GỬI

 

 

 

 


Gửi mây che ánh nắng chiều

Gửi tình qua những lời yêu chân thành

Gửi mưa cho nước thác ghềnh

Tôi đi về phía người tình bão giông

 

Tôi trôi theo nước dòng sông

“Nước đang chảy xiết mà không có cầu”

Đời tôi trôi chảy về đâu?

Sông dài biển rộng lòng sầu suối xa

 

Tôi đi về phía phồn hoa

Dai khờ nên nỗi người ta chê cười

Vui buồn quên hết sự đời

Mặc chê thiên hạ mặc cười thế gian

 

Hay gì rỗi vợ hờn làng

Ghé vai gánh vác giang san cộng đồng

Thuyền tôi trôi chảy trên sông

Nước nổi thuyền nổi tôi không lo chìm

 

 

Xuân Ngọc