Thứ hai, 23/07/2018,

 Gửi ý kiến
 
  NHẸ BƯỚC VÀO THU  (Ngày 11/08/2017 11:08:23  - Gửi bởi:  Lê Hải Châu  - Địa chỉ:  Xã Hoằng Phúc, Hoằng Hóa, Thanh hóa  - Điện thoại:  0968635073 )

 

 

NHẸ BƯỚC VÀO THU

 

Hình ảnh có liên quan

 

Mấy ngày trời đất vào thu

Chiều hôm bảng lảng sương mù đồng xa

Cây măng áp bụi tre già

Rụng dần áo bẹ để ra lá đầu

Nắng vờn quanh những buồng cau

Gió rung rơi những lá trầu vàng chanh

Mấy cơn áp thấp rập rình

Thế rồi nắng lại nhuộm xanh sắc trời

Ì ầm biển động xa xôi

Đêm như trở lại cái thời hồng hoang

Mùa thu mới ngập ngừng sang

Nắng thơm, đến cả trái bàng cũng thơm

 

Lê Hải Châu