Thứ bảy, 23/09/2023,

Bất chợt heo may (Lê Minh Dung) (03/10/2013)

 


Heo may se nhớ vào chiều
Hanh hanh nắng rót bao nhiêu nỗi đời
Diều nghiêng sáo nỉ non lời
Thu nghiêng kẽ lá để rơi chiều vàng


Muốn sang lẻ chuyến đò ngang
Phất phơ áo tím cô nàng cổ kiêu
Nét duyên ẩn những yêu kiều
Vỗ vào bến đợi liêu xiêu... câu chờ


Gió vờn đôi mắt huyền mơ
Đung đưa bím tóc đậu nơ bướm vàng
Ai làm chim sáo sang ngang
Ai làm quán vắng đò hoang dấu người


Chiều nay gió bấc ngút trời
Thiên di sải cánh về nơi cuối ngàn…


Lê Minh Dung

Chia sẻ:                  
Các bài khác: