Thứ hai, 17/06/2024,

Lục bát Mộng - Thèm (Lê Minh Dung) (20/05/2014) 
Mộng


Khoan mơ lạc chốn đào nguyên
Sẩy chân cát lạ sa miền thiên thai
Dáng thơm trúc mã thanh mai
Trống canh ai điểm rơi ngoài canh ba
Rối bời chi cõi thiên la
Vườn xuân ai mở, mà ra hái đào?Thèm


Thèm hương oản phật, hoa rơi
Se mây vá lại mảnh trời thuở son
Sân chùa gió vịn đào non
Mõ khua đầu cốc, chuông mòn gác tiên
.

LMD

Chia sẻ:                  
Các bài khác: