Thứ hai, 17/06/2024,

Rối bời (Lê Minh Dung) (13/06/2014)
  

  RỐI BỜI


Đêm mơ lạc chốn đào nguyên
Ngày mong lạc động tới vườn thiên thai


Chưa tường trúc mã thanh mai...
Trống canh đã điểm rơi ngoài canh ba


Rối bời chi cõi thiên la
Vườn xuân ai mở, mà ra hái đào?


LMD

Chia sẻ:                  
Các bài khác: