Thứ hai, 15/07/2024,

Lời ru của cha (Lê Minh Dung) (16/09/2013)

 LỜI RU CỦA CHA

(Tặng hương hồn cha)


Cánh cò bay lả bay la…
Lời ru theo mẹ giờ xa khuất rồi
Thương con mất mẹ mồ côi
Cha như gà trống, kiếm mồi bên sông

Bốn mùa, nắng hạ mưa giông
Con đò là bạn, bến sông là nhà
Đêm về Cha trải lời ra
Con thơ nồng giấc, lời cha còn nhiều

Lời ru, làm gió nâng diều
Lời ru, nuôi lớn những điều con mơ
Lời ru, ươm điệu vần thơ
Câu ân, câu nghĩa bây giờ còn thương

Lời ru, chín nhớ, mười thương
Ngọt canh rau muống, thơm tương dầm cà
Lời ru, chuyện chiến trường xa
Diệt đồn, phá bốt... Tây ra đầu hàng

Lời ru, nghĩa xóm tình làng...
Lời ru, dang dở... lá vàng hương đưa
Chiều nay, chuông gọi bên chùa
Nao nao lòng, lại vào mùa Vu Lan!

Dù qua mấy núi mấy ngàn
Con chưa đi hết gian nan Cha già
Hương lòng, con kính lên Cha
Vần Thơ, con kết làm hoa dâng Người.


Lê Minh Dung

Chia sẻ:                  
Các bài khác: