Thứ bảy, 25/05/2024,

SÓNG (06/09/2013)

Ngọn nguồn biển đựng trong tâm

Tử sinh bởi nỗi mặc trầm nhân gian

 

Ví sao bằng cánh ve tàn

Cũng đâu dừng bứơc khóc than giữa dòng

Kiếp đời bọt trắng long đong

Đơn côi lướt mãi mênh mông bốn bề

 

Đắm mình trong nỗi tái tê

Phận như cánh sóng đường về còn chi!

Chia sẻ:                  
Các bài khác: