Thứ bảy, 25/05/2024,

THẢ DIỀU (06/09/2013)

Mang diều ra thả giữa đồng

Ruộng quê mùa vãn khói lồng chân mây

Gió lên nhẹ cánh diều bay

Mà nghe mặn chát những ngày đã xa

 

Đàn trâu nặng bước chiều tà

Tiếc vầng rau đắng trổ hoa hết rồi

Diều nghiêng xuội cánh chơi vơi

Mượn đâu một thoáng gió trời bay cao

 

Bỗng đâu mưa chợt đổ ào

Cánh diều lướt thướt chỗ nào trú mưa

Ướt mình! Nhớ quá ngày xưa

Dáng ai đưa nón như vừa mới thôi!

Chia sẻ:                  
Các bài khác: