Thứ ba, 12/12/2023,

HÀNG RONG (06/09/2013)

Bám đeo nơi chốn thị thành

Gánh hàng rong… mộng trời xanh một ngày

 

Người mua ít, bước lắt lay

Thoáng nghe ai gọi chân say ríu lời

 

Bán buôn gặp thế gặp thời

Như diều no gió cuộc đời thoảng hương

 

Hàng rong mòn gót trên đường

Đếm thời gian nhận nắng sương dãi dầu!

Chia sẻ:                  
Các bài khác: