Thứ bảy, 25/05/2024,

DẠ THƯA (06/09/2013)


Dạ thưa! Em chẳng cao sang

Cũng từ quê lúa nặng mang nghĩa tình

Giời cho một chút duyên xinh

Dại yêu chửa dám nên mình chửa đau

 

Dạ thưa! Tính thoảng chút sầu

Thơ văn vấn vít đôi câu trải lòng

Ư a Lục Bát nhớ mong

Nhủ anh em đến gánh gồng mưa mây

 

Dạ thưa! Tình vẫn cứ say

Cõi trần thế sự vơi đầy tỉ tê

Niềm chung riêng vẫn giữ nề

Thương tình ai nỡ sàng xê đặt điều

 

Dạ thưa! Can tội nghĩ nhiều

Giời đày nên phải mỹ miều với thơ

Đam mê đến nỗi bơ vơ

Sông sâu biển lớn hững hờ tình em

 

Kiếp sau ai nhớ chút thèm

Em thành hoa cỏ vẫn mềm: Dạ thưa!

Chia sẻ:                  
Các bài khác: