Thứ năm, 30/06/2022,

XUÂN VỀ (26/02/2021)

 Ngây ngt hương hoa ta đất tri

Trăm hoa khoe thm khp muôn nơi
Xuân v lc ny đào khoe n

Tết đến mm ươm vi muôn người


Non nước mây tri rp sc xuân

Đôi én vn chao rn ái ân
Xuân v dt mng bao tình ái

Tết đến ngon như cp môi gn


Mai vàng bng sc, xuân se lnh

Chu qut rung rinh trái trĩu cành

Xuân v khao khát bao ước nguyn

Tết đến cu an mi vic thành


Tân su năm nay đón xuân hng

Nng xuân sưởi m chút lnh đông

Xuân v mình buc câu duyên n

Tết đến duyên ta mãi thm nng.

Đồng Lê, ngày 01/01/2021
Trn Đức Lai

Chia sẻ:                  
Các bài khác: