Thứ hai, 17/06/2024,

TÌNH THU (24/10/2015)

 

TÌNH THU 

 

Trăng như treo ở trên cành,

Heo may gợn sóng long lanh mặt hồ. 

Sương đêm phảng phất xa mờ,

Mấy bông cúc nở bên bờ dậu thưa. 

***

Hiên nhà cánh võng chao đưa, 

Lời ru như tiếng nhặt thưa đoạn trường.

Nao lòng chạnh nhớ quê hương,

Nhớ người từ thủa tơ vương năm nào.

***

Mắt huyền lóng lánh vì sao, 

Câu thơ lục bát gởi trao tâm tình.

Tháng ba mở hội sân đình,

Trống chèo buông nhịp ta mình hát xoan

***

Bây giờ em đã sang ngang, 

Chân trời khuất nẻo đa đoan đường đời.

Sương thu mờ mịt lưng đồi, 

Tôi ngồi nhặt lá thu rơi muộn màng.

  

Nguyễn Tiến Dũng

 

 

 

 

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: