Thứ bảy, 18/05/2024,



Đời của mẹ, năm tháng dài tần tảo,
Lo cho con, mẹ đâu nghĩ đến mình,
Khi lớn lên, vừa mới tuổi trưởng thành,
Đất nước chiến tranh, con phải rời xa mẹ...

                       NTD

Ai sinh ra, không từ trong bụng mẹ,
Chín tháng mười ngày, mẹ mang nặng đẻ đau.
Đã bao giờ, con hiểu được mẹ đâu,
Thịt xương con, một phần cơ thể mẹ.

NTD

Trang [1 ]