Thứ năm, 30/05/2024,

TUỔI MƯỜI BẢY (10/05/2014)

TUỔI MƯỜI BẢY

 

Tuổi mười bảy của tôi
Khi đất nước sục xôi đánh Mỹ
Trống hội tòng quân náo nức lên đường
Tôi cúng dõi theo những đoàn người ra trận
Và trở thành người chiến sĩ trường sơn

Đỗ Thu Yên

Chia sẻ:                  
Các bài khác: