Thứ năm, 30/05/2024,

TẾT ĐÃ ĐI QUA (09/02/2014)


 

Tết đã qua để mùa Xuân ở lại

Bên lá cây già đã nảy lộc chồi non

Ta đã qua... những thăng trầm dâu bể

Hiểu nhau nhiều...!  Thương nhớ cũng nhiều thêm...

 

Đỗ Thu Yên

10 - 1 - 2014

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: