Thứ hai, 27/05/2024,

GIẬN HỜN (06/09/2013)

Giận hờn

Hờn giận tí thôi!

Cớ chi em giận

Và rồi

Em xa….

Hoàng hôn tím thấu trăng tà

Thức thao ngồi đếm tiếng gà sang canh…

 

Thôi về xé bỏ bâng khuâng

Bẻ câu lục bát tám phần trả em

Sáu phần trả nợ đêm đêm

Trót vay trăng gió xây thềm thơ yêu…

Chia sẻ:                  
Các bài khác: