Thứ năm, 30/06/2022,

NÍU (06/09/2013)

Sương chiều níu mảnh trăng non

Hoàng hôn níu nhớ vào hồn mắt ai

Cọc trầu níu nhánh trầu cay

Sao em không níu những ngày còn không….

 

Bây giờ con cái níu chồng

Câu níu cá

Chim níu lồng

Phận em!

Nhạc lòng níu tiếng đàn đêm

Tịch tình tang níu nỗi niềm xót xa…

Chia sẻ:                  
Các bài khác: