Thứ hai, 27/05/2024,

HỒN THƠ HOANG (06/09/2013)

Hồn thơ

Lạc

Kiếp con người

Hèn sang

Sinh tử

Luân hồi cuồng quay

Ngập ngừng, bối rối, loay hoay

Hồn thơ

Lạc

Vướng tàn cây bên đường

 

Hồn thơ

Lạc

Kiếp vô thường

Phù dung vô sắc

Trùng dương vô màu

Giật mình

Vuột xác

Hồn đau

Hồn thơ vô tội

Kiếp nào hồi sinh?

Chia sẻ:                  
Các bài khác: