Thứ hai, 27/05/2024,

CỔ TÍCH BÌM BỊP KÊU CHIỀU (06/09/2013)

Em ngồi ngó nắng ngoài sông

Hồi tưởng năm tháng long đong

Kiếp đò

Tiếng cò lạc bạn buồn so

Tiếng bìm bịp

Vận rủi ro

Kiếp người?

… Nó kêu nước lớn anh ơi

Buôn bán không lời chèo chống mỏi tay…(*)

 

Thời gian

Chim cá đổi thay

Tiếng bìm bịp cũng nhạt phai theo chiều

Ngang về quán rượu liêu xiêu

Còn đâu bìm bịp

Thân thiêu rượu nồng…

 

Mai

Chiều

Đưa cháu qua sông

Cháu hỏi bìm bịp?

Chạnh lòng ca dao…

 

(*) Ý ca dao

Chia sẻ:                  
Các bài khác: