Thứ hai, 20/11/2017,

Tiểu sử tác giả

Họ và tên: Vũ Đắc Kỳ

Địa chỉ: bình minh ,bình giang ,hải dương

Ngày sinh: 

Điện thoại:

Email: vudactrungkynghesy@gmail.com

 

 

 

 Nụ tẫm xuân- cúc lung linh

Dò lan khoe sắc sóng tình nôn nao

Còn em đứng đó mời chào

Nụ cười răng khểnh hoa nào hơn em

 Ngang vai đòn gánh đi về

Sáu Kho  chợ Sắt bộn bề bán mua

Đói nghèo đạm bạc rau dưa

Như con tằm mẹ nhả tơ óng vàng

 Dạy con cái chữ nhịn nhường

Kính già mến trẻ yêu thương mọi người

Trắng đen phân định rạch ròi

Hãy làm người- sống với người trần gian

Lời thầy ghi tạc đá vàng

 Lãng du thăm thú đát trời

Để tôi được hái nụ cười ngẩn ngơ

Mai sau liệu đến bao giờ

Có còn một chút vụng về tặng nhau

 Những khi vợ con vắng nhà

Có bát canh cà mang biếu tận nơi

Lúc đau yếu đến kịp thời

Thuốc thang đấm bóp lựa lời động viên

 Tiền vàng hương khói lu bù

Chuông ngân mõ thỉnh gật gù cung văn

Gía mà sớm tối thành tâm

Tu nhà tu chợ bụi trần tránh xa

Nam mô nguyện  A DI ĐÀ

 Bây giừ tóc đã phai mầu

Sắt son cùng dệt một câu yêu đời

Tâm hương nguyện với đất trời

Mắt mờ chân chậm vẫn ngời chữ yêu

 Tiền vàng hương khói lu bù

Chuông ngân mõ thỉnh gật gù cung văn

Gía mà sớm tối thành tâm

Tu nhà tu chợ bụi trần tránh xa

Nam mô nhuyện ADI ĐÀ