Thứ hai, 27/05/2024,

CON TÀU (04/09/2013)

Con tàu vẫn đứng cùng tôi,
Mà cây cối cứ giật lùi bon bon,
Cánh đồng xanh cứ quay tròn,
Núi xa như chú voi con trốn tìm.
Hàng dây điện thật là điên,
Nhấp nha nhấp nhổm đứng lên lại ngồi.

***

Nhưng em cũng thế, em ơi!
Có em tôi cứ giật lùi bon bon,
Có em tôi cứ quay tròn,
Có em tôi hóa voi con trốn tìm.
Có em tôi thật là điên,
Nhấp nha nhấp nhổm đứng lên lại ngồi.

***

Giá em hòa nhập vào tôi,
Thì tôi đâu phải giật lùi bon bon…

Chia sẻ:                  
Các bài khác: