Thứ ba, 28/03/2023,

HỒN LÀNG (12/09/2013)

 

Đến đầu làng, đã nhạt mưa
Hoe hoe mấy hạt nắng thừa rọi sang
Điểm lên những cánh Sen Vàng
Lăn tăn mặt nước ao làng hoe hoe.

May còn sót lại khóm tre,
Mấy hòn đá tảng-ngồi nghe sáo diều.
Tay đưa võng, miệng nhả Kiều
Bà ngồi ru cháu-bóng chiều đổ ngang...

Người đi kén Bạc, chọn Vàng
Ta về ươm chút Hồn Làng với quê!

Chia sẻ:                  
Các bài khác: