Thứ ba, 28/03/2023,

THẦY (12/09/2013)
 
 
Hạt sương trắng, sợi nắng vàng
Điểm lên mái tóc đã bàng bạc... thưa
Bất ngờ thêm mấy hạt mưa
Như là duyên nợ đón đưa... cơ trời!
 
Dở, hay - tính được ở đời
Thì đâu còn có những lời thị phi
Ngắn dài cũng một bước đi
Hỏi xem đếm được những gì hư hao?
 
Kiệm lời, lựa chốn lao xao
Nghĩa: Sâu lắng... Nét: Thanh cao... Chữ Thầy
Dại mua khôn - đến hao gầy
Đắt bao nhiêu cũng gom đầy túi thơ.
 
Kén vàng đã nhả hết tơ
Thầy về nước Phật - đò chờ bến Tiên!
Chia sẻ:                  
Các bài khác: