Thứ ba, 16/08/2022, Tóc đuôi gà buộc hồn tôi
Trò chơi tìm trốn, giờ đời lạc nhau.

 Vẫn là hắn, gã nhà quê
Là hắn đấy, gã nhà quê có nòi!

 Em ngồi khoả nắng trên tay
Tóc mây gió thả bờ vai đắm chiều

Tưởng rằng
Người ấy "đã quên"? 

Trang [1 ,2 ]