Thứ hai, 15/08/2022,Cây đời vẫn cứ sang trang,
Lá rơi… để lại mênh mang nỗi buồn.

Vòng tay ôm riết… rồi xa…
Mong manh sương khói biết là về đâu?

Chưa thôi giọt vắn giọt dài,
Nín đi Trời, Đất biết sai đúng rồi!

Bay đêm… thăm thẳm bầu trời,
Bóng đen bao phủ, lòng người phiêu du.

Vui buồn, hờn nắng giận mưa,
Cũng mong, cũng nhớ sớm trưa nặng lòng.

Trăng khuya mờ ảo làm chi,
Cành tre không ngả, lấy gì treo nghiêng.

Giá mà có kiếp lai sinh,
Lại yêu em nữa, chúng mình bên nhau.

 

Ví em, đừng với những điều,
Biển hay trăng cũng chỉ phiêu dạt tình!

Chiều ba mươi cũng là chiều,
Mà sao sâu thế hỡi chiều cuối năm?

Mùa xuân, trên phố đạp xe
Vai mềm tóc xõa, Xuân về ấm đông

Trải bao năm tháng dặm dài
Bây giờ còn lại trong hai một tình.

Người trồng, hoa trái đã nên,
Đưa tay hái Lục, sắp lên Bát này.

Giá mà nếp cứ xanh lâu,
Sữa đòng ngậm muộn, cốm đầu chưa rang.

Trong vòng tay,  nụ hôn trao,
Ngọt ngào,  mềm ấm…  ngã vào lòng anh.

Xa em… cây khẳng khiu cành
Giờ đây vòm lá mướt xanh khoảng trời

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10 ,11 ]