Thứ sáu, 31/05/2024,

HẠ SANG (23/04/2014)

HẠ SANG

 

Như ngàn tia nắng chiếu  ngang

Tình anh sưởi ấm nồng nàn con tim

Tình em năm tháng lặng chìm

Lắng nghe tiếng sấm đi tìm Hạ sang

 

 

 
 
 
 
 
 
Hiển thị photo 2.JPG

Đỗ Thu YênHiển thị photo 3.JPG

 

Chia sẻ:                  
Các bài khác: