Thứ hai, 17/06/2024,


TRUNG THU NHỚ
     Nguyễn Xuân Sáng
        (Cu Tí Vui Tính)

  Đêm nay Trăng sáng như Gương
Anh ngồi nhớ cảnh Quê Hương hôm nào
  Bên đàn em nhỏ vui sao
Tùng dinh tiếng trống ngọt ngào lời ca.

......

Trang [1 ]