Thứ ba, 31/01/2023,

Trương Văn Tính

Sinh năm: 1940

Quê quán: Cộng Vũ, Vũ Xã, Kim Động, Hưng Yên

Chủ nhiệm CLB sáng tác VHNT Hương Nhãn Lồng, Hưng Yên

Ủy viên BCH CLB thơ huyện Kim Động, Hưng Yên

Nghề nghiệp: Cán bộ nghỉ hưu