Thứ năm, 30/06/2022,

TÂM THẾ NGƯỜI ĐI (19/11/2014)
Lính đảo (Ảnh internet)
 

Ấm trà pha lúc chiều hôm
Nó đến rồi đi như ma đuổi
Hai bàn chân không cùng chạm đất
Cái vía tưởng còn… nhấp sít chân răng
 
- Đồ khỉ gió, chuyên gia dại gái
Chết rồi không nhắm mắt được đâu con!
Tôi đùa nó lo mùa trễ nải
Câu thơ viết rồi chẳng kịp đọc cho nhau.
 
Nó vẫn thế từ hồi lính đảo
Nói là làm, đặt hiệu quả lên trên
Khó không ngại, chỉ sợ điều bất tín
Ký ức bạn bè thật khó lãng quên
 
Nửa đêm nó gọi về từ Thanh Hóa
- Tao đang trên đường đi cứu trợ Miền Trung…
Tôi nâng chén dốc bầu tâm sự
Hương vị ngọt ngào từ tâm thế người đi.

Đinh Thường

Chia sẻ:                  
Các bài khác: