Thứ bảy, 25/05/2024,Đại ngàn bứt
Rứt
Khôn nguôi


  Bếp hồng giả lả
Vuốt chuôi đèn
Màu.

Gặp nhau lóe
Chớp
Phù vân

Lửa tình mình
Giữ
Tự
Cân bằng
Mình.

Sài Gòn một
Góc
Riêng tư

Cà phê quán cóc

Như thiên đường

Xuân về
Cạn
Chén nồng say


Vòng quay vũ trụ
Xưa nay
Vẫn
Tình…

... Nàng thơ duyên
Dáng căng tràn

Theo em xuống phố
Đón
Làn mưa
Xuân.

Xuân đi
Xuân đến lẽ thường
Người đi thương nhớ
Ngập ngừng đi theo.

Quạ khoang tiếp sức
Đến nơi

Thấy…
Mèo dàn
Cảnh
Đánh hơi hội
Đồng!

Chắc người tưởng tượng

Nên


Một thôi là
Đã
Rối ren
Một
Đời.

Lá này là
Chiếc
Lá Đa


Tu từ vạn kiếp
Chưa
Ra khỏi
Chùa.

Tuyết rơi
Mỏng
Mảnh tiếng chào

Định phân thật
Giả
Ôi chao!
Dễ gì

Phút giây
Tay bắt
Mặt mừng

Là khi giông
Bão tưng bừng
Ngược non.

Tránh đường
Nhường
Kẻ bạc ơn


Rải tro ngang trái
Ghìm cơn
 Sóng thần.


Lắng đời trong
Đục
Tìm vui


Bắc cầu
Nối
Nhịp ngậm ngùi
Tìm nhau...

Thiên đường đã
Chật ước mơ


Len vào đâu
Một
Câu thơ
Lạc vần!

Người gieo
Hoa
Cải ven sông


Để con nước
Đỡ long đong
Ngóng tìm.

Hồn
Đang
Cửa đóng
Then
Cài


Lại chơm chớm nụ
Ru
  Đài
Hoa Xuân.

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9, 10 ,11 ,12 ]