Thứ sáu, 14/06/2024,Tiễn thơ
Lên
Đoạn đầu đài


Quay về con
Quốc
Vẫn ngoài bụi
tre...

Thôi
Đừng gợi
Chuyện đúng sai

Đừng đem so sánh
Hoa Lài hoa Lan

Nếu buồn
Em
Chẳng ngại ngần


Đem vui chia sớt
Bớt phần
Rứt ray

Đem hương tẩm
Ướp
  Tình nồng


Sóng xoài trên
Lớp
Phấn hồng
Ngụy trang.

Ngõ trong xe
Pháo
  Xếp hàng

Đại gia
Công tử sẵn sàng
Đón
Đưa.

Nắng về
Hôn
Những tàn cây

Đêm qua thương nhớ
Nở
Đầy lối đi...

Lặng im
Nghe
Mạch vô hồn

Lặng im
Nghe
Phách dỗi hờn
Từng cơn.

Rẻo cao tung
Hứng
Câu thề


Mới
Hay tình cũ
Chưa hề
Nhạt
Hương.

Lá rơi vào
Giấc
Ngủ dài


Trả cho mưa nắng
Những đài các
Xanh.

Khi không đắm đuối
Chào mời


  Xin người
Khoan
  Hãy nhóm lời
Lửa
Rơm
.

Mưa phùn giăng
Trắng
Bờ ao

Chuồn chuồn hóng
Chuyện
Trăng sao tỏ
Tình

Cà phê sáng
Nhạc
Rộn ràng


Chuyện trò quán vắng
Nhạc
Tràn
Lòng nhau...

Chớp mi

Đến hoàng hôn
Vân vi gì
Những vuông tròn
Thế nhân.

Thiên đường quá đỗi
Mong manh


Khi người
Dọa
Đốt lều tranh
  Giành vàng!

Xinh tươi nơi
Mắt
Môi cười


Khôn ngoan khéo
Kén
Chọn người
Eo thon...

Lên cao nguyên đá Đồng Văn
Ghé thăm Mèo Vạc
Mượn khăn
Mây
Choàng...

Trang [1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 ,8 ,9 ,10, 11 ,12 ]