Thứ tư, 18/07/2018,

Mai Quốc Quỳ

Địa chỉ: 76/51 Dư Hàng, Quận Lê Chân, TP Hải Phòng.

Email :maiquocquy1945@gmail.com

Điện thoại : 01698.021.727

Blog: maiquocquy.vnweblogs.com

Quê quán:  Xã Vũ Hội Huyện Vũ Thư tỉnh Thái Bình .

Sống và làm việc tại Hải Phòng từ năm 1963 đến nay đã Nghỉ Hưu .

Nghề nghiêp: Kỹ thuật CƠ KHÍ , yêu thích văn thơ và tự viết từ cảm xúc tâm tư tình cảm .
Hiện là hội viên CLB Thơ LB HP, Hội viên CLB thơ Blogs Đất Cảng HP và cũng đã có nhiều bài cảm nhận họa trên trang LBMN., MLLB V.V