Thứ sáu, 14/06/2024,

Hương bưởi 1 (15/09/2013)

Khuất bóng lũy tre mặt trời xuống

Vừng hồng chói lọi khắp đường truông

Xa xa chim trắng đàn sải cánh

Thấp thoáng trên kênh một chiếc suồng.

 

Sao chiết một ngôi sao vẫn sang

Đèn mờ ai tỏa bóng vẫn lan

Chợt thấy gánh hàng  ngang trước mặt

Hương bưởi đâu đây quyện trĩu lòng.

 

Phố dài rôm rã người qua lại

Làng xưa tĩnh mịch chẳng tiếng ai

Thoáng nghe hương bưởi đưa đây đó

Hoa bưởi nhẹ rơi mái tóc cài.

 

Gánh bưởi nhà ai giăng ngang lối

Khiến lòng ai đó chẳng phai phôi

Cho kẻ giờ đây đang trôi nỗi

Hồi những ngày xanh, hồi cả xuân.

Chia sẻ:                  
Các bài khác: