Thứ ba, 31/01/2023,

Tiểu sử sơ lược

 Bút danh: langdong

 

 Hãy lưu giữ những hình này nghe em

Kẻo sau đây chẳng bao giờ thấy được

 Buồn tình hai kẻ đôi nơi
Chẳng bên nhau chẳng nói lời chia tay 

 Kính cẩn nghiêng mình trước những nạn nhân cơn bão hủy diệt Hải Yến  tràn qua Quốc đảo Philipine

 Bên nhau những lúc hiểm nguy

Để cùng khắc phục ắt thì vượt qua...

 Đạp xe lên tỉnh về ,mua làm quà cho cháu...

 Nếu ai không biết tự mình

Lấy làm xấu hổ khi khinh người nghèo...

 Đồng bào gặp nạn thiên tai

Đang trong khốn khó nào ai an lòng...

Ai quên quá khứ là người 

Vong ân bội nghĩa ở đời mà thôi...

NÚI CHÙA
Mọi cuộc đời mọi kiếp người nhục vinh minh bĩ Măng mọc tre già tiếp nối cho mãi trường sinh
HƯƠNG HỒN TỬ SĨ
Để cho Dân trăm họ - giống Lạc-Hồng mãi sáng lòng son Giang sơn Việt-Đất Văn Lang trường tồn một c&otild
chúc văn
 Chịu thương chịu khó tần tảo làm ăn Trọng Thầy dạy dỗ vun trồng kẻ sĩ
Chúc văn
 Hương trầm ngan ngát ,khói tỏa lan bay Quì gối khấu đầu ,cháu con bái lạy !
Chúc văn
 Giang sơn gấm vóc vào Xuân Tộc họ mừng vui cẩn cáo