Thứ ba, 07/02/2023,

TRÁCH MƯA (22/03/2014)

TRÁCH MƯA


 Một ngày hò hẹn gặp mưa...
Nép vào kỷ niệm cho vừa nhớ nhung
Để lòng bớt những bâng khuâng
Trách trời mưa ấy! Xin đừng trách em


Đỗ Thu Yên

Chia sẻ:                  
Các bài khác: